Peter Larsen Kaffe med vild blomstereng

Grøn omstilling og cirkularitet har længe været omdrejningspunkt for Peter Larsen Kaffe. Ikke mindst i virksomhedens ageren ude i verden. På hjemmebanen er der dog også søsat flere indsatser, og med etableringen af en biodiversitetshave med en vild blomstereng foran Viborg-domicilet, markerer kaffekoncernen med to tykke streger, at de er klar til at walk the talk. 

“Cirkulær omstilling starter lige udenfor domicildøren”

Det er ikke uden grund, at Peter Larsen Kaffe blandt danske forbrugere bliver betragtet som det mest ansvarlige kaffebrand. I årtier har datterselskabet under svenske Löfbergs Group været med til at skubbe kaffebranchen i en mere bæredygtig retning. Både når det gælder forbedring af kaffefarmernes rammevilkår, en mere ansvarlig produktion og omstillingen fra et ensidigt til et cirkulært forbrug af kaffebønner. 

Også på hjemmebanen arbejder virksomheden målrettet med omstilling. Produktionen i Viborg kører f.eks. uden anvendelse af fossile brændstoffer og på 100 % på vindenergi. Og næste skridt mod yderligere omstilling og cirkularitet er netop taget. Det sker med anlæggelsen af en 2000 kvm stor biodiversitetshave og en vild blomstereng foran hovedsædet i Viborg med den genkendelige Madam Blå-kande som vartegn.

“Indtil nu har vi set på vores domicil med fokus på lige linjer, renhed og ordentlighed. Ikke så meget på naturens behov ift. biodiversitet og cirkularitet. Da Let it bee præsenterede os for et nemt og konkret koncept, var det indlysende for os, at vi selvfølgelig skulle omlægge vores græsarealer til biodiversitetshave,”  fortæller Lars Aaen Thøgersen, der er Chief Innovation and Circular Transformation Officer hos Löfbergs Group.

Fra velfriseret plænegræs til midlertidig pløjemark

De første af de 15 forskellige vilde blomstereng-planter er så småt tittet frem i det nyanlagte biodiversitetshave. Og dét påskønnes af flere medarbejdere, for den ellers så fine og velplejede plænegræsareal har den seneste måned været forvandlet til en brunlig pløjemark-kulisse. Men en midlertidig pløjemark er ikke nok til at skræmme de mest visionære frontløbere i Peter Larsen Kaffe. Her er man generelt ret villige til at skille sig ud for at gå forrest, når noget er en nødvendighed:

“Selvfølgelig oplevede vi, at nogle af vores medarbejdere var mere vilde med idéen end andre. Det veltrimmede græs omkring Madam Blå-kanden har jo været en sirlig velplejet og velkendt ramme om hovedsædet så længe, så det er klart og kun naturligt, at nogle medarbejdere gjorde sig tanker om, hvilke signaler virksomheden nu ville sende til omverdenen,” forklarer Lars Aaen Thøgersen.

Vigtigt med kommunikation og tydelig skiltning på arealet

Netop fordi det er så normafvigende, at virksomheders grønne arealer ser anderledes eller ligefrem uordentlige ud, er tydelig skiltning af afgørende betydning for en god processtart. 

“Skilte, som forklarer, hvad der foregår på arealet, er en vigtig del af processen med at lægge grøn plænegræs om til biodiversitetsarealer. Det gælder både i etableringsfasen, og når arealet er anlagt, men er uden for blomstringsperiode. Her vil der være andre elementer, der er knapt så tydelige, som når de vilde blomster, står i flor, og som kan være nødvendige at fortælle om, fordi arealet ikke tager sig lige så godt ud som i blomstringsperioden. Fx at området tiltrækker forskelligartede fugle med de frø, som planterne kaster af sig, hvilket også understøtter biodiversiteten” forklarer Christian Sune Hald, der er salgsansvarlig ved Let it bee.

En ramme til at invitere til på kaffe, dialog og fællesskab    

For de største skeptikere i Peter Larsen Kaffe var den visualisering, som Let it bee havde udarbejdet over det vilde blomstereng-området med Madam Blå-kanden i centrum, et godt værktøj for styregruppen i Peter Larsen Kaffe. Med visualiseringen i hånden blev det lettere at forestille sig området som færdigetableret og nemt at se den værdi, som området ville kunne skabe. Ikke blot for Peter Larsen Kaffe som virksomhed og arbejdsplads, men også hvordan den vilde biodiversitetshave ville kunne bruges som ramme til at sætte gang i det lokale fællesskab i Viborg Kommune.

“Let it bee’ visualisering, deres skarpe præsentationsmateriale og entreprenørånd bidrog til at overbevise om det potentiale, vi kunne kunne se i skabelsen af en biodiversitetshave. Den faldt så godt i tråd med de øvrige indsatser, vi gerne vil involvere os i på hjemmebanen: At bidrage til det lokale fællesskab og at invitere til dialog og samskabelse om fælles udfordringer - over en god kop kaffe, naturligvis,” fortæller Lars Aaen Thøgersen videre og fortsætter:

”Det er klart, at for os handler det også om at styrke Peter Larsen Kaffes image og position på markedet. Vi er en forretning, og vi skal tjene penge.  Men vi vil gerne gøre det på en ordentlig måde, så det også kommer andre end os selv til gode, og så det gør mere gavn end skade for både natur og mennesker. Den cirkulære omstilling, herunder vores biodiversitetsindsats, er både sund forretning og sund fornuft, slutter han.

Peter Larsen Kaffes mål erklærede mål er, at virksomheden i 2030 skal være 100 % cirkulær omstillet. Biodiversitetshaven forventes at vise farverige blomster omkring august-september, og her vil Peter Larsen Kaffe åbne haven for alle interesserede viborgensere.

Billede - Kom vildt hurtigt i gang med biodiversiteten

Kom vildt hurtigt i gang med biodiversiteten