Grøn biodiversitetscertificering - undgå greenwashing anklager

Vil du undgå greenwashing ankIager? I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus tilbyder vi din virksomhed eller forening en unik mulighed for at få en biodiversitetscertificering. Vælger du at etablere biodiversitets-arealer med Let it bee, kan du som noget nyt få et grønt certifikat på, at indsatsen nytter og understøtter hjemmehørende, danske arter. Med et grønt certifikat i hånden kan du med ro i maven fortælle omverdenen, at din indsats for at genskabe tabt biodiversitet nytter og understøtter lokale arter.

Grøn biodiversitetscertificering

Naturhistorisk Museum Aarhus er Let it bee' faglige samarbejdspartner og garant for, at:

  1. Let it bee’ metoder til etablering og vedligeholdelse af vildere arealer er fagligt velfunderet.
  2. Let it bee' frøblandinger understøtter hjemmehørende, danske arter tilpasset dansk klimazone og med særlig fokus på vilde bestøvere

Det betyder, at du kan undgå greenwashing anklager og uden at blinke og med ro i sindet kan udbrede budskabet om, at din virksomhed eller forening arbejder aktivt med FN' Verdensmål nr. 15 Livet på land.

 

 

 

 

 

 

 

Hvad får jeg med et certifikat?

Hvis et areal er etableret og sået med en af Let it bee´s frøblandinger, så er du garanteret, at sorterne i frøblandingerne understøtter og genskaber lokal biodiversitet. Alle plantesorter er hjemmehørende i Danmark og afstemt til dansk klimazone.

Planterne i frøblandingerne er nøje udvalgt og sammensat. Dels så de passer til arealets jordtype. Dels så de særligt kan brødføde og være vært for vilde bestøvere. Derudover er planterne selvfølgelig sammensat således, at dine arealer vil blomstre på skift fra forår, hen over sommer og sensommer.

Hvad kræver det at få en biodiversitetscertificering?

For at få dette grønne certifikat er det en betingelse, at dit areal bliver etableret, sået og vedligeholdt i tråd med de retningslinjer, som Let it bee foreskriver i den drejebog, der følger med, når arealet lægges om til et Let it bee-areal. På den måde sikrer vi, at blomster, urter og græsser tilbyder pollen, nektar, frø og habitat til lokale fugle, bier og øvrige insekter.

Vær opmærksom på, at et Let it bee-certifikat gælder for ét år ad gangen. Herefter skal det fornyes. Vores grønne certifikat indeholder hhv. et digitalt emblem, som fx kan indsættes på forsiden af din virksomhed website, og et digitalt certifikat til brug på fx en forklarende underside eller på dine SoMe-kanaler. Hvis du ønsker det, er det også muligt med et certifikat i trykt udgave.

Grønt certifikat

Kontinuerlig kontrol af frøblandingernes effekt

Med et certificeret Let it bee-areal er du med til at sikre løbende kontrol og udvikling af vores frøblandinger.

For at sikre at frøblandingerne tilbyder mad og levesteder til de vitale vilde bestøvere, følger Let it bee løbende op på deres effekt. Det sker på ni hektar testarealer med afmærkede parceller, hvor biologer fra Naturhistorisk Museum Aarhus løbende indsamler prøver fra insektfælder og analyserer fund fra vores testarealer.

Analysen af de indsamlede prøver foretages på Naturhistorisk Museum Aarhus' eget laboratorium, hvorefter biologerne udarbejder en rapport, hvor Let it bee-arealer sammenlignes med et almindeligt plænegræs-areal.

Lyder dette interessant, og vil du være med til at hjælpe biodiversiteten og undgå greenwashing anklager, så kontakt os og hør mere om din mulighed for grøn certificering af din virksomheds grønne arealer.