Hvad betyder biodiversitet og økosystem - få svarene her

Flere vildere arealer hjælper til at genskabe tabt natur og vores økosystem

Vi står midt i en biodiversitetskrise, der er har endnu større konsekvenser for livet på kloden end klimakrisen.

Lav biodiversitet betyder, at Jordens økosystemer er delvist ødelagte, og at vi mister dyre- og plantearter i et unaturligt højt tempo.

Hvor meget liv kan vi tillade os at miste, før vi får skabt en verden, hvori vi mennesker ikke længere trives? Vi ved det ikke. Men vi ved, at der er meget, vi kan gøre for at bremse udviklingen og hjælpe biodiversiteten. Vi kan give naturen mere plads ved at give den lov til at vokse sig vildere på grønne arealer. Hver m2 tæller.

Vil du være med til at gøre dine grønne arealer vildere?

FAQ om biodiversitet

Biodi-hvad-for-noget?

Hvad er biodiversitet?

Begrebet biodiversitet bliver brugt i mange sammenhænge, men hvad betyder biodiversitet egentlig?

Kort fortalt handler biodiversitet om al liv på Jorden. Det er mangfoldigheden af økosystemer, arter og gener, der omgiver os her på kloden.

Fra frøen i vandløbet til blomsten på engen og det samspil, de som levende organismer hver især har med deres omgivelser.

Vil du vide mere? Så læs videre her

Hvorfor er biodiversitet vigtigt?

Det er takket være vores økosystemer, arter og gener at vi har mad, medicin, ren luft og vand.

Biodiversiteten er også med til at forhindre naturkatastrofer, skadedyr og sygdomme og bidrager desuden til at regulere klimaet.

Endelig er vi som mennesker og samfund også afhængige af de ressourcer og goder, som vi får fra naturens økosystemer. Goder som danner grundlag for vores økonomi. Derfor påvirker tab af biodiversitet og forstyrrelser i økosystemerne også den velfærd og de arbejdspladser, som er knyttet til naturen. Derfor er biodiversitet vigtig.

Vil du vide mere? Så læs mere her 

Hvorfor er biodiversiteten truet?

Den biologiske mangfoldighed i Danmark er under pres af flere årsager. En af de vigtigste grunde er, at der er for lidt plads til naturen. Dyr og planter får ganske enkelt sværere ved at formere og udvikle sig, når deres levesteder forsvinder, bliver mindre eller forstyrres på grund af ændret arealanvendelse.

Fx når naturområder anvendes til landbrug eller bebygges og der plantes til med store plænegræsarealer.

Vil du vide mere? Læs mere her.

 

Billede - Styrk din forretning med en vild plan

Styrk din forretning med en vild plan