Samn Forsyning og FNs Verdensmål

Bæredygtighed en naturlig del af Samn Forsynings kerneforretning, og derfor arbejder selskabet aktivt med verdensmålene. Samarbejdet med Let it bee er med til at understøtte dette arbejde. Lyder det fluffy? Det er det ikke. I virkeligheden er der bare tale om et helt konkret og synligt tiltag på dele af selskabets arealer - som ovenikøbet giver selskabet driftsbesparelser.

FNs Verdensmål 15 og driftsbesparelser

Som vandselskab for 110.000 kunder i Horsens og Odder Kommune er bæredygtighed en naturlig del af Samn Forsynings kerneforretning. Foruden en række strategiske fokusområder og miljøforbedrende aktiviteter har forsyningsselskabet i år også igangsat et tiltag for at fremme natur og dyreliv på anlægget på Rydalsvej: Blomsteroaser leveret og etableret af Let it bee. Blomsterarealerne skal understøtte lokal dansk fauna og forsyne områdets hårdtrængte insekt- og dyreliv med levesteder og madpakker.

Besparelser at hente på både etablering og drift

Frøblandingen, der er sået på de 2500 m2 omkring de tekniske arealer ved Rydalvej nær Østbirk, er afstemt til den jordtype, der findes på arealet. Det betyder, at behov for udskiftning af jord ikke har været nødvendig, som det ellers ofte er tilfældet. Og det har kunnet mærkes på etableringsomkostningerne. Samtidig har arealpleje hos Samn Forsyning tidligere været en betydelig udgiftspost. Med de nye Let it bee-arealer bliver driftsudgifterne væsentligt reduceret, for arealet skal blot slås af og opsamles en enkelt gang om året.

FNs Verdensmål nr. 15: ”Livet på land” handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet.

Foruden arbejdet med at understøtte FNs Verdensmål nr. 15 arbejder selskabet aktivt med Verdensmål nr. 6: Rent drikkevand, nr. 13: Klimaindsats, nr. 14: Livet i havet og nr. 17: Partnerskaber for handling.

Se før- og efterbilleder herunder:

Billede - Kom vildt hurtigt i gang med biodiversiteten

Kom vildt hurtigt i gang med biodiversiteten